Dzieci z grupy IV wzięły udział w wycieczce do Kościoła Rektoralnego Niepokalanego Poczęcia NMP
w Lublinie. Pan Przemysław pokazał i opowiedział nam ciekawostki związane z tym miejscem.:)