Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

O kondycję każdy dba, mama, tato no i ja.

 

ĆWICZYMY…

  • „Pałeczka gimnastyczna” – zabawa ruchowa z przyborem.

– Przygotuj niewielki kijek, np. od szczotki lub patyk. Poproś dziecko, aby stanęło w rozkroku  i trzymając kijek przed sobą zrobiło kilka skłonów w przód, a po chwili kilka naprzemiennych skrętów tułowia w lewo i w prawo. Następnie poproś, aby usiadło w siadzie prostym (z wyprostowanymi nogami) i – trzymając kijek za oba końce – próbowało nim sięgnąć jak najdalej do przodu, a po chwili położyło się  na plecach i spróbować sięgnąć kijkiem jak najdalej do tyłu. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko położyło się na brzuchu z kijkiem trzymanym rękami przed sobą. Zachęć do przenoszenia kijka nad głową  do karku i z powrotem.

Cele: rozwijanie sprawności ruchowej poprzez rozciąganie mięśni tułowia i wzmacnianie mięśni grzbietu; kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

EKSPERYMENTUJEMY…

  • „Co pływa, co tonie?” – zabawa badawcza.

– Przygotuj miskę z wodą oraz różne przedmioty, które można do niej wrzucić, np. nakrętkę, kulkę  z plasteliny, kamień, klucz, patyk, plastikową figurkę, korek, gumową zabawkę, metalowy samochodzik, kapsel, kawałek folii, monetę itp. Poproś dziecko, aby wrzucało kolejno przedmioty do wody i obserwowało, czy przedmiot tonie, czy unosi się na powierzchni. Na koniec poproś, aby dziecko narysowało swoje obserwacje na dwóch kartkach.

Cele: zachęcanie do prowadzenia ukierunkowanej obserwacji; rozwijanie postawy badawczej; próby wysuwania wniosków.

ODGADUJEMY…

  • „Zwierzęta na wsi” – zagadki multimedialne.

https://www.youtube.com/watch?v=B3GWjOfgEDs

Zachęć dziecko do powtórzenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie.

Cele: rozpoznawanie zwierząt po ich kształtach; usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości; rozwijanie logicznego myślenia.

POWODZENIA!

Edyta Turowska