W ramach współpracy realizowanej zgodnie z planem daltońskim w każdy piątek, odbywają się wspólne spacery dzieci z grupy II i IV. Celem wycieczki w dniu 25.10.2019 było rozpoznawanie różnych napotkanych gatunków drzew.