Tadeusz swoje umiejętności recytatorskie przedstawił na VI Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim o tematyce patriotycznej, pt.”CZTERY PORY ROKU – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Organizatorem tego wydarzenia było Przedszkole nr 14 w Lublinie, a sam przegląd odbył się w Domu Kultury Bronowice w Lublinie.
Za piękną recytację Tadeusz otrzymał dyplom oraz książkę.
Serdecznie gratulujemy małemu artyście i życzymy dalszych sukcesów.