Pierwsi są na miejscu,
choćby szmat był drogi,
pryska woda z węża,
syczy żar i ogień.
Gaśnie groźny pożar,
dym ku niebu gnie się.
Dzielna straż pożarna,
ludziom pomoc niesie!