DNIA 20 MARCA /ŚRODA/ 2019 ROKU
W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ OTWARTY DZIEŃ DALTOŃSKI ORGANIZOWANY DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI Z LUBELSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W GRUPACH: IV, V, VI
ŚNIADANIE PODANE BĘDZIE O GODZINIE 8:00.

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O PRZYPROWADZENIE DZIECI W TYM DNIU WCZEŚNIEJ DO PRZEDSZKOLA.

Dziękujemy za wyrozumiałość