W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI W NASZYM PRZEDSZKOLU PORANKAMI FROEBLOWSKIMI, ORGANIZOWANYMI W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FROEBLOWSKIEJ, DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU /PIĄTEK/ ŚNIADANIE PODANE BĘDZIE O GODZINIE 8:00. ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O PRZYPROWADZENIE DZIECI W TYM DNIU WCZEŚNIEJ DO PRZEDSZKOLA.
Dziękujemy za wyrozumiałość