Pani Ewa – mama absolwentki naszego przedszkola odwiedziła naszą grupę. Przygotowała dla nas niespodziankę
i przeprowadziła warsztaty plastyczne. Każde dziecko wykonało ozdobę z masy solnej.
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie!:)