6 listopada 2018 roku dzieci z gr. 3 uczestniczyły w zajęciach dotyczących segregowania śmieci. Podczas spotkania zgłębiały wiedzę na temat świadomego pozbywania się odpadków, jak również możliwości  ponownego ich wykorzystania jako surowców wtórnych.