Dnia 28 marca 2017roku chłopiec z grupy IV – Kuba wziął aktywny udział w VIII Edycji konkursu matematycznego „Poznajemy świat matematyki” zorganizowanego przez Przedszkole nr 14 w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań i zdolności matematycznych; doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi pojęciami matematycznymi; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności. Kuba podczas konkursu współpracował z kolegą z grupy III – Szymonem. Do konkursu przygotowała dzieci nauczycielka Aleksandra Neć.

20170328_094908