Dnia 28 marca 2017roku chłopiec z naszej grupy – Szymon wziął aktywny udział w VIII Edycji konkursu matematycznego „Poznajemy świat matematyki” zorganizowanego przez Przedszkole nr 14 w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań i zdolności matematycznych; doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi pojęciami matematycznymi; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności. Szymon podczas konkursu współpracował z kolegą z grupy IV – Kubą. Do konkursu przygotowała dzieci nauczycielka Aleksandra Neć.

20170328_094908