Miłosz pięknie zaprezentował wiersz pt. „Polska” Elżbiety H. Krystek-Jones.