INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 54 W LUBLINIE

Dokumenty do pobrania:

Oferta ubezpieczenia

Dane kontaktowe do osób obsługujących ubezpieczenie

Tabela uszczerbków

Ogólne warunki ubezpieczenia

Wzór zgłoszenia wypadku cd

Wzór zgłoszenia wypadku

Ergo_Hestia_Zgloszenie_wypadku_z_ubezpieczenia_NNW_2013