W dniu 10 listopada dzieci z grupy IV utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą Polski oraz symboli narodowych naszej Ojczyzny. Własnoręcznie wykonały biało-czerwone flagi, wysłuchały legendy „O powstaniu państwa polskiego”, uczyły się recytować wiersz pt. „11 listopada” i wreszcie – słuchały hymnu Polski oraz utrwaliły swoją wiedzę nt, tego, kiedy śpiewany jest hymn i jak należy się zachować podczas jego słuchania oraz śpiewania. O godzinie 11.11 w ramach kolejnej edycji akcji MEN ,,Szkoła do hymnu” dzieci uroczyście odśpiewały ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Dzięki temu mogły poczuć przynależność do swojej Ojczyzny oraz dumę i radość z tego, że są Polakami.