Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Moi mili witam Was, na zabawę nadszedł czas. Dziś z żabkami zaśpiewamy, mięśnie swoje rozruszamy.

 

AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS…

  • „My jesteśmy żabki” – zabawa ruchowa do piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

– Zapraszam do aktywności ruchowej przy piosence.

Cele: odtwarzanie treści ruchem; zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu; wytworzenie radosnego nastroju; wykorzystanie technologii komputerowej.

ZDOBYWAMY WIEDZĘ…

  • „W kontakcie z naturą” – prelekcja filmu połączona z pogadanką na temat treści.

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

– Zachęć dziecko do rozmowy na temat treści filmu

Cele: rozumienie znaczenia  energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu; wdrażanie do uważnego słuchania; nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi; wykorzystanie technologii multimedialnej.                        

MALUJEMY…

  • „Wiosenne drzewo” – malowanie palcami i dłońmi z wykorzystaniem farby plakatowej oraz instrukcji obrazkowej.

– Przygotujcie duże arkusze papieru (mogą być gazety) i farby plakatowe. Dłonie i palce to „pędzelki”. Farby przełóżcie na talerzyki (każdy kolor oddzielnie).

Cele: rozwijane koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej; rozwijanie inwencji twórczej. 

WYTĘŻAMY WZROK…    

  • „Znajdź różnicę” – praca z obrazkiem.

– Wyszukaj różnice na obrazkach

Cele: wyszukiwanie elementów różniących z pozoru identyczne obrazki; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koncentracji uwagi.

POWODZENIA!

Edyta Turowska