Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Czy jogurt zjedzony? Ooo to znakomicie! Bo z kubeczka kotka zrobicie.

 

ODLICZAMY DO PIĘCIU…

  • „Pięć kocurów” – zabawa ruchowa – paluszkowa do wierszyka.

„Ciemną nocą gwiazdy błyszczą. (stoimy, podnosimy ręce i naśladujemy mrugające gwiazdy)

Na dach pięć kocurów wyszło: (pokazujemy pięć palców dłoni potem zaciskami pięść)

pierwszy prężył koci grzbiet, (liczymy na palcach)

drugi na paluszkach szedł,

trzeci świetnie myszy łapał,

czwarty po brzuchu się drapał, piąty skakał przez kominy,

no i robił śmiesznie miny. (robimy śmieszną minę)”

Cele: usprawnianie ruchu rąk; rozwijanie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej; kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

ODGADUJEMY…

  • „Tajemnicza postać” – zagadki słowne.

– Zachęć dziecko do zabawy w odgadywanie osób z najbliższego otoczenia na podstawie opisu słownego. Opisz wygląd danej osoby, w tym jej cechy charakterystyczne. Gdy dziecko odgadnie, o kogo chodzi, zamieńcie  się rolami – poproś dziecko o opisanie znajomej osoby.

Cele: rozwijanie aktywności językowej; wzbogacanie słownictwa; kształtuje umiejętność  logicznego myślenia.

KONSTRUUJEMY…

  • „Sprytny kotek” – praca plastyczno – konstrukcyjna z wykorzystaniem przyborów typu: kubeczek po jogurcie, sznurek/wstążkę, plastelinę, nożyczki, farby plakatowe, pędzel, papier kolorowy i klej.

– Przygotuj kubeczek po jogurcie, sznurek o długości ok. 30 cm, plastelinę i nożyczki, ewentualnie farby i pędzel lub papier kolorowy i klej a nawet flamastry. W dnie kubeczka zrób niewielki otwór. Na końcu sznurka zawiąż supełek i przewlecz sznurek od dołu przez otwór w kubku (supełek powinien być przy spodzie). Poproś dziecko, aby ulepiło z plasteliny myszkę (może być kulka) i umocujcie ją na drugim końcu sznurka. Zachęć dziecko do ozdobienia kubeczka tak, żeby przypominał kota – pomalowania na brązowo (szaro czy w łatki), doklejenia oczu, uszu i łap. Gdy zabawka jest gotowa, zachęć dziecko do takiego manewrowania kubkiem, aby myszka z plasteliny wpadła do środka. Możecie zorganizować zawody – wygrywa ten, kto pierwszy złapie myszkę.

Cele: wzbogacanie doświadczeń plastycznyco – konstrukcyjnych; rozwijanie sprawności motorycznej; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; rozwijanie inwencji twórczej; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

ŚPIEWAMY I PLĄSAMY…                       

  • „Kotek i krówka” – piosenka.

Cele: zachęcanie do wspólnej zabawy przy muzyce; rozwijanie inwencji twórczej poprzez próby przedstawienia melodii i treści piosenki ruchem. https://www.youtube.com/watch?v=AeIAIkJySE8

WESOŁEJ ZABAWY!

Edyta Turowska