Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia może odbywać się poprzez skorzystanie z jednej z następujących metod potwierdzania woli:

  1. Sposób tradycyjny – wydrukowany z systemu i podpisany odręcznie dokument dostarczony do szkoły/przedszkola.
  2. Sposób elektroniczny – podpisanie potwierdzenia woli za pomocą profilu ePUAP (wystarczy podpis jednego rodzica).
  3. Sposób jak w załączniku  – dołączenie przez rodzica w systemie (po zalogowaniu na konto kandydata) skanu podpisanego dokumentu. Tutaj można pobrać instrukcję zdalnego potwierdzania woli: http://www.p54.lublin.eu/wp-content/uploads/Zdalne-potwierdzenie-woli.pdf

Rekrutacja przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 1 marca 2021r., od godz. 8.00 do 12 marca 2021r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 kwietnia 2021r. godz. 12.00.

3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12 kwietnia 2021r. od godz. 12.00 do 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwietnia 2021r., godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca:

5. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 24 maja 2021r., od godz. 8.00 do 28 maja 2021r. do godz. 8.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: 17 czerwca 2021r.,  godz. 12.00.

7. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: od 17 czerwca 2021r., godz. 12.00 do 24 czerwca 2021r., do godz. 15.00.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 25 czerwca 2021r. o godz. 12.00.

Poniżej zamieszczamy link do Zarządzenia nr 7/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022. Link do Zarządzenia

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie: https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin. Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Instrukcja wypełniania wniosków znajduje się tutaj: http://www.p54.lublin.eu/wp-content/uploads/Instrukcja_wypelniania_wniosku_2021-2022.pdf

Link do filmu instruktażowego dotyczącego sposobu składania wniosku znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=AtmYhRLu4Ro&feature=youtu.be

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 54 dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej miasta.

DO WNIOSKU NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIKI.