Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 7 do 18 marca 2022 roku, natomiast rekrutacja uzupełniająca w terminie od 23 maja do 27 czerwca 2022 roku.

Rekrutacja przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 7 marca 2022r., od godz. 8.00 do 18 marca 2022r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 kwietnia 2022r. godz. 12.00.

3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 kwietnia 2022r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2022r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwietnia 2022r., godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca:

5. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 23 maja 2022r., od godz. 8.00 do 27 maja 2022r. do godz. 15.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: 20 czerwca 2022r.,  godz. 12.00.

7. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym: od 20 czerwca 2022r., godz. 12.00 do 24 czerwca 2022r., do godz. 15.00.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 27 czerwca 2022r. o godz. 12.00.

Poniżej zamieszczamy link do załącznika do zarządzenia nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023. Link do załącznika

Informujemy, iż na rok szkolny 2022/2023 zmieniła się wartość punktowa kryteriów:
– kryteria ministerialne mają po 20 punktów każde,
– kryterium zamieszkania na terenie gminy Lublin ma 200 pkt. (jest to
kryterium automatyczne w systemie)
– kryteria gminne mają inne wartości niż w roku ubiegłym – zgodnie z
załączoną uchwałą
. Link do uchwały

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie. Link do strony Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 54 dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 54. Link do regulaminu

O rekrutacji można przeczytać również na stronie Miasta Lublin Link do strony