Dnia 9 października 2019 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.

Wybrano Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie:

  • przewodnicząca – pani Edyta Sawicka-Glazer
  • wiceprzewodnicząca – pani Anna Pożarowszczyk
  • skarbnik – pani Anna Nawrot
  • sekretarz – pan Daniel Chojak
  • komisja rewizyjna – pani Ewa Rybak, pan Adam Zabielski

Podjęto Uchwałę nr 2/19/20 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza budżetowego Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie na rok szkolny 2019/2020.