Dnia 15 października 2020 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.

Wybrano Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie:

  • przewodnicząca – pani Edyta Sawicka-Glazer
  • wiceprzewodnicząca – pani Magdalena Michaluk
  • skarbnik – pani Aleksandra Czołowska
  • sekretarz – pani Dorota Samonek
  • komisja rewizyjna – pani Małgorzata Wilkos, pan Daniel Chojak

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją rady rodziców z dnia 15.10.2020 roku został założony rachunek bankowy Rady Rodziców Przedszkola nr 54 w Lublinie.

Skarbnikiem Rady Rodziców na tym zebraniu została pani Aleksandra Czołowska. Z panią Aleksandrą można się kontaktować pod numerem telefonu 508253462.

Zgodnie z ustaleniami na zebraniu rady rodziców dnia 28.08.2020 roku składka w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł. Płatność w 2 ratach po 50 zł. I rata do 31.10.2020r. oraz II rata do 28.02.2021r.

Płatność na nr konta 40 1140 2004 0000 3702 8059 5565

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz grupa.