13.03.2018 mieliśmy okazję odwiedzić Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wycieczką rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: ,,Przedsiębiorcze dzieciaki”, którego celem jest inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności   i przedsiębiorczości, promocja gospodarczego wizerunku miasta Lublina. Dzieci uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez bank Millenium. W czasie spotkania przedszkolaki mogły porozmawiać o wartości pieniądza, doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz dowiedzieć się o tym, jak ważne jest oszczędzanie. Warsztaty wprowadziły małych słuchaczy w tematykę przedsiębiorczości i zachęciły do aktywnego udziału w następnych projektowych zadaniach. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem dyplomów i upominków.