Drodzy Rodzice, zajęcia popołudniowe rozpoczniemy  od zabawy z elementami skoku „Bocian i żabki”

1. „Bocian i żabki”- zabawa ruchowa

Przebieg zabawy: dziecko żaba porusza się po pokoju naśladując skoki żab, na sygnał „bocian idzie”  zatrzymuje się i przyjmuje wymyśloną przez siebie nieruchomą pozycję. Zabawę powtarzamy kilka razy.

2. Po zabawie zadajcie dzieciom zagadkę:

Potrafią latać i pięknie śpiewać  oraz gniazda budują  każdego roku do ciepłych krajów odlatują a niektóre u nas zimują- ptaki

3. „Jaki to ptak?” – zagadki, odgadywanie nazwy ptaka po opisie słownym.                                                      

Wczoraj rozmawialiśmy o ptakach, które przylatują do naszego kraju na wiosnę. Pamiętacie jakie to były ptaki?  A czy pamiętacie jakie ptaki pozostają w naszym kraju w zimie?  Spróbujcie wymienić te ptaki. Pomocne będą tablice.

Rodzicu porozmawiaj z dziećmi na temat charakterystycznych cech w ich wyglądzie, zwróć dziecku uwagę na kolor piór, wielkość, –  bocian, wilga, dudek, jaskółka, wróbel, sikorka, dzięcioł.

Podzielcie nazwy ptaków najpierw na sylaby, a następnie  nazwy ptaków o prostej budowie fonetycznej na głoski: kos, wilga, dudek, czajka, kukułka, sowa, wróbel, żuraw, sójka, bocian na głoski. / 6 latki /

Czas na zagadki. Drogi Rodzicu  najpierw Ty zadaj dziecku zagadkę opisując jakiegoś wybranego ptaka np:

Ten ptak pozostaje u  nas na zimę.  Jest mały, pióra na brzuszku ma koloru żółtego. Główkę ma czarną z białą plamką. Lubi jeść słoninkę.

Jeżeli dziecko będzie miało kłopot z odgadnięciem zagadki, możesz podpowiedzieć na jaką sylabę rozpoczyna się jego nazwa.

To jest ….. sikorka.

Następnie poproś dziecko, aby spróbowało zadać Tobie zagadkę opisując wygląd wybranego przez siebie ptaka.

4. Na zakończenie zajęć popołudniowych zaśpiewajmy wspólnie I zwrotkę piosenki „Przyleciały bociany”  – śpiewając możecie naśladować lot bocianów.

Jeżeli nie jesteście jeszcze zmęczone i macie ochotę wykonać kartę pracy to zapraszam

Do zobaczenia jutro, jesteście super ,  pozdrawiam – pani Basia Matraszek