Dzień dobry, witam Dzieci i Rodziców!!!

„Kury na grządkach” – Ułóżcie na dywanie paski wycięte z papieru. Paski układamy w rzędzie jeden pod drugim . Są to grządki. Pod grządkami ustawiają się dzieci i skaczą obunóż pomiędzy grządkami.

” Co to za zwierzątko?” – zagadki kto zgadnie?

Chodzi po podwórku,
o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie,
pyszne jajka znosi. / kura/ /ku-ra/ /k-u-r-a/

Budzi się przed świtem,
w przytulnym kurniku.
Potem budzi innych,
swoim kukuryku! /kogut/ / ko-gut/ /k-o-g-u-t/

W oborze na sianku sypia,
ma rogi, ogon i kopyta,
daje mleczko bardzo zdrowe.
Wszyscy znają dobrze … . /krowa/ /kro-wa/ /k-r-o-w-a/

Beczy i potrząsa bródką,
chce się dostać do ogródka.
Gdzie kapusta i sałatka.
Och, nietrudna to zagadka! /koza/ /ko-za/ /k-o-z-a/

Ten prawdziwy na śniadanie
wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku
ozdabia święconkę. /baran/ /ba-ran/ /b-a-r-a-n/

Bardzo proszę, wymieńcie głoskę na początku i na końcu nazwy odgadniętego zwierzątka. Na początku (kura -k), na końcu ( kura-a)

Układamy zdania i liczymy słowa w zdaniu: Poniżej na ilustracji znajdują się wiejskie zwierzątka, bardzo proszę abyście spróbowali ułożyć zdania z każdym zwierzątkiem. Policzcie z ilu słów składa się zdanie, np: Gospodarz pilnuje zwierząt -3 słowa

Rysujemy kurczątko według instrukcji czynnościowej:

Pozdrawiam, miłej zabawy pani Gosia