Dnia 19.09.2018 roku w naszym przedszkolu w obecności Inspektora BHP i Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzono we wszystkich grupach symulacje ewakuacyjne z pomieszczeń przedszkolnych. Ćwiczenia pozorujące zagrożenie pożarem były poprzedzone licznymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi tego zagadnienia.