Dnia 16.12.2020r. w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach pokazowych z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone w przedszkolu skierowane są głownie do dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego ponieważ w tym wieku błędy postawy ciała są wynikiem słabego jeszcze umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała.

Główne zadania gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej to:

  • poznanie możliwości własnego ciała;
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
  • wyrabianie wytrwałości posturalnej;
  • utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości;
  • wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.

Ruch jest więc bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wszechstronny rozwój organizmu.

Poprzez ruch kształtujemy między innymi prawidłową postawę ciała, rozwijamy cechy motoryczne, uczymy niezbędnych umiejętności ruchowych.

Postawa jest jednym ze wskaźników prawidłowego rozwoju dziecka dlatego trzeba o nią dbać. 

W dzisiejszym dniu dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach z woreczkami, które miały na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci, kształtowanie umiejętności przyjmowania postawy skorygowanej, motywowanie do dbałości o swoją postawę.