Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Moi mili witam Was, na zabawę nadszedł czas! Oprócz tego dziś poznamy, co robimy z odpadami?

ĆWICZYMY…

  • „Wiosenne skoki” – zabawa ruchowa

– Zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami.  Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej.  Powtórz ćwiczenie kilka razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym naprzemiennie robiło rozkrok i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest w rozkroku, ramiona ma rozłożone na boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a ręce podparte  na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – klaskanie nad głową

Cele: rozwijanie sprawności w zakresie skoku; rozwijanie koordynacji ruchowej; wprowadzenie radosnego nastroju.

ZDOBYWAMY WIADOMOŚCI…

  • „Ekokultura” – film edukacyjny: pogadanka na temat treści.

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs

– Zachęć dziecko do rozmowy na temat działań (ze strony dzieci i dorosłych) związanych z ochroną środowiska naturalnego.

– Zapytaj dziecko, co możecie w domu zrobić, aby chronić środowisko.

Cele: kształtowanie postaw proekologicznych; wzbogacanie wiedzy i słownictwa; nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi; wykorzystanie nowoczesnej technologii.

KONSTRUUJEMY…

  • „Świnka skarbonka” – praca plastyczno – konstrukcyjna z surowców wtórnych wg instrukcji czynnościowej.

– Wykonaj skarbonkę z plastikowej butelki. Pamiętaj o segregacji śmieci np. plastik do pojemnika w kolorze ??? Aby wzbogacić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów obejrzyj krótki film. Wróżka Odpadusia o wszystkim opowie. ZDOBYWAJ WIEDZĘ! ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PRZYRODY!

POMOCE: plastikowe butelki, kolorowy papier, marker, klej, nożyczki.

UWAGA! Ostrożnie z nożyczkami. Poproś  dorosłych o pomoc.

Cele: wzbogacanie doświadczeń plastycznych; kształtowanie umiejętności korzystania z instrukcji czynnościowej; kształtowanie postaw proekologicznych; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

SEGREGUJEMY ODPADY…

  • „Drużyna Wróżki ODPADUSI – akcja segregacja” – film instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0

Cele: kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego; wzbogacanie wiadomości o nowe pojęcia: segregacja odpadów – uczenie się prawidłowego segregowania odpadów i potrzeby tych działań.

POWODZENIA W ZDOBYWANIU WIEDZY!

Edyta Turowska