Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Moi mili zaczynamy, grę memory rozegramy.

ĆWICZYMY…

  • „Dmuchawka” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem małej piłeczki.

– Przygotuj kilka ściereczek kuchennych oraz małą piłeczkę. Poproś dziecko, aby ze ściereczek ułożyło na podłodze spiralę. Odległość między krawędziami spirali powinna być nieco większa,  niż średnica piłeczki – piłka powinna się między nimi swobodnie mieścić. Ułóż piłeczkę na początku spirali i zachęć dziecko, aby dmuchając w piłeczkę przetoczyło ją do środka. Ważne, aby podczas dmuchania dziecko układało usta jak podczas wymawiania głoski u. Możecie ułożyć ze ściereczek inny kształt lub labirynt.  

Cele: rozwijanie narządów mowy i pojemności płuc; wytworzenie radosnego nastroju.

WYCINAMY…

  • „Figury” – wycinanie z kolorowego papieru figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

– Przygotuj kolorowy papier, nożyczki, klej i kilka kartek z bloku technicznego. Wspólnie z dzieckiem wytnijcie z kolorowego papieru 2 zestawy figur, np. po 2 czerwone i zielone kółka, po 2 niebieskie i żółte kwadraty, po 2 czerwone i zielone prostokąty, po 2 niebieskie i żółte trójkąty. Liczba figur zależy od możliwości dziecka, ważne, żeby były po dwie identyczne pod względem kształtu i koloru figury. Przetnij kartki z bloku technicznego na pół lub na 4 części i na każdym kartoniku naklejcie po jednej figurze.

UWAGA: Figury można również narysować.

Cele: zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nożyczek; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; wdrażanie do samodzielności podczas przygotowywania elementów do zabawy.

GRAMY…

  • „Memory geometryczne” – gra dydaktyczna z wykorzystaniem figur z papieru.

– Poproś dziecko, aby ułożyło kartoniki figurami do dołu, a następnie kolejno losujcie po 2 kartoniki tak, aby znaleźć parę figur.

– Zaproście całą rodzinę do zabawy.

Cele:  rozwijanie intuicji geometrycznych; rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

 

ŚPIEWAMY I ZABAWNIE SIĘ RUSZAMY…

  • „Kaczuszki” – zabawa ruchowa ze śpiewem.

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY

– Zachęcam do zabawy przy znanej piosence.

Cele: przedstawienie ruchem treści piosenki; zachęcanie do wspólnej zabawy przy muzyce; wykorzystanie technologii komputerowej.

WESOŁEJ ZABAWY!

Edyta Turowska