Dnia 5 lutego 2021r. w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przedszkolaki uczestniczyły w pokazowych ćwiczeniach gimnastycznych – tor przeszkód.

Ćwiczenia miały na celu m.in.:

  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci,
  • prawidłowe wykonywanie zadań i ćwiczeń ułożonych na torze przeszkód,
  • zachowanie bezpieczeństwa swojego i innych podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
  • uważne słuchanie i rozumienie poleceń nauczyciela.

Ćwiczenia gimnastyczne – tor przeszkód były prowadzone metodą zadaniową, m.in. turlanie się na materacu, czołganie, rzut do celu i inne.

Dzieci z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem podeszły do pokonywania toru przeszkód, przestrzegały obowiązujących zasad i kibicowały sobie wzajemnie 🙂

Warto dodać, że w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przedszkolaki uczestniczą w różnorodnych pokazowych ćwiczeniach gimnastycznych, a co za tym idzie poznają różnorodne formy rozwijania aktywności fizycznej, co powinno pozytywnie wpłynąć na ich zainteresowanie sportem i kształtowanie w nich postawy prozdrowotnej 🙂

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z uczestnictwa dzieci w ćwiczeniach.