Co roku w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z ratownikami medycznymi. Mają one na celu przybliżenie dzieciom zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.