Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

ĆWICZYMY…

  • „Wskocz do obręczy” – zabawa ruchowa.

– Rozłóżcie na podłodze/dywanie obręcze – po jednej dla każdego uczestnika zabawy (obręcze można zrobić ze sznurka, pasków papieru, skakanek, itp.). Poruszajcie się między obręczami. Na jedno klaśniecie – dziecko wskakuje do swojej obręczy na jednej nodze. Na dwa klaśnięcia – wskakuje do swojej obręczy obunóż. Na trzy klaśnięcia – wskakuje do obręczy i siada, itd.

– Po jednej rundzie, zamieńcie się rolami. Możecie również zmienić sygnał  i zadania.

Cele: rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie skoku; kształtowanie właściwej reakcji na podany sygnał; rozwijanie pamięci ruchowej i koncentracji.

BUDUJEMY…

  • „Na budowie” – zabawa konstrukcyjna: wznoszenie budowli z klocków.

– Przygotujcie ulubione klocki. Połóżcie je na podłodze w jednej części pokoju. Poproś dziecko aby zbudowało budowlę w drugiej części pokoju. Zadaniem dziecka jest przeniesienie klocków z jednego miejsca na drugie, ale bez wykorzystania dłoni – może je przesuwać nogą, łokciem, przenosić palcami stóp, itp. Gdy wszystkie klocki będą przeniesione poproś o stworzenie z nich budowli.

UWAGA: można do zabawy również wykorzystać pudełka, pojemniki, spinacze wg inwencji własnej.

Cele: rozwijanie kreatywności; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie koordynacji ruchowej; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

ODGADUJEMY…

  • „Zabawy Matyldy” – rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem technologii multimedialnej.

Cele: rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.

 

UTRWALAMY…

  • „ Kolory” – zabawa z wykorzystanie technologii multimedialnej.

Cele: utrwalenie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.

Kolory dla dzieci I Lulek

https://www.youtube.com/watch?v=vf8cJ762jAM

WESOŁEJ ZABAWY!

Edyta Turowska