Poniżej zamieszczone zostały listy zawierające wysokość opłat za przedszkole za miesiąc wrzesień. W celu odczytania kwoty należy otworzyć obrazek w nowej karcie. Wysokość opłaty odnajdą Państwo po 8 ostatnich cyfrach konta bankowego. Listy są podzielone wg roku urodzenia dziecka.

Saldo na raporcie może nie uwzględniać nierozliczonych jeszcze przez księgowość wpłat z ostatnich dni.

Wysokość opłat można odczytać również w dzienniku elektronicznym, w zakładce OPŁATY.

Informujemy iż, na stronie edu.lublin.eu/porady dla rodziców: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/ zostały zamieszczone instrukcje dotyczące dostępu do witryny dziennika Uonet+ oraz dzienniczka w wersji mobilnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,14 zł.