Uprzejmie informujemy, iż na rok szkolny 2018/2019 nie będą podpisywane umowy z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności za przedszkole omawiane będą na zebraniach z rodzicami na początku września.