Za przedszkole dokonujecie Państwo opłat „z dołu” tzn. za miesiąc wrzesień do 10 października, za miesiąc październik do 10 listopada itd. Opłata składa się z dwóch części:

  1. opłata za dany miesiąc z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, która stanowi iloczyn liczby godzin korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w danym miesiącu x 1 zł (stawka opłaty),
  2. wyżywienie.

Od 1 września 2020 roku stawka żywieniowa wynosi 6 zł za każdy dzień tj. za śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Numery ewidencyjne dzieci oraz indywidualny numer konta każdego dziecka otrzymacie Państwo w późniejszym terminie.