Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o dopuszczone do realizacji programy:

 1. „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego autorstwa dr Barbary Bilewicz – Kuźnia, Katarzyny Małek i Sylwii Kustosz.
  Numer dopuszczenia: P.54-1-30/08/2019
 2. „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś.
  Numer dopuszczenia: P.54-2-30/08/2019
 3. „Program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa Barbary Brzozowskiej.
  Numer dopuszczenia: 
  P.54-3-30/08/2019
 4. „Ogólny program terapii logopedycznej w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa Anety Wolskiej. Numer dopuszczenia: P.54-4-30/08/2019.
 5. Program zajęć logopedycznych dla dzieci 4 – letnich „Jak pięknie mówić?” autorstwa pani Agnieszki Sulowskiej-Kubień- Numer dopuszczenia: P.54-5-30/08/2019.