Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o dopuszczone do realizacji programy:

 1. „Dar zabawy” – program wychowania przedszkolnego autorstwa dr Barbary Bilewicz – Kuźnia, Katarzyny Małek i Sylwii Kustosz.
  Numer dopuszczenia: P.54-1-31/08/2020
 2. „Program nauczania języka angielskiego” autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś.
  Numer dopuszczenia: P.54-2-31/08/2020
 3. ,,Program zajęć rytmicznych w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa Barbary Brzozowskiej.
  Numer dopuszczenia:
  P.54-3-31/08/2020
 4. ,,Ogólny program terapii logopedycznej w Przedszkolu nr 54 w Lublinie” autorstwa Anety Wolskiej. Numer dopuszczenia: P.54-4-31/08/2020