Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowaniom i potrzebom dzieci zostały opracowane i są wdrażane do pracy autorskie projekty i programy edukacyjne:

  1. „Chcę być dzielnym przedszkolakiem” program adaptacyjny autorstwa Jolanty Kamińskiej.

  2. „Jestem zdrowym przedszkolakiem” program edukacyjny autorstwa Edyty Turowskiej.

  3. „Mój mały i wielki świat” projekt edukacyjny autorstwa Katarzyny Barszcz.

  4. „Muzyczna przygoda przedszkolaka” projekt edukacyjny autorstwa Edyty Turowskiej.