Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowaniom i potrzebom dzieci zostały opracowane i są wdrażane do pracy autorskie projekty i programy edukacyjne:

1. „Teatrzyk Przedszkolaka Kurtynka, czyli małe formy sceniczne oparte na autorskich tekstach” program edukacyjny autorstwa Moniki Pastuszak.

2. „Jestem zdrowym przedszkolakiem” program edukacyjny autorstwa Edyty Turowskiej.

3. „Mój mały i wielki świat” projekt edukacyjny autorstwa Katarzyny Barszcz.
4. „Muzyczna przygoda przedszkolaka” projekt edukacyjny autorstwa Edyty Turowskiej.