Przedszkole jako instytucja oświatowa aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Od wielu lat współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Centrum Usług Socjalnych,
 • Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
 • Placówką wielofunkcyjną „Pogodny Dom”,
 • Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie,
 • II Komisariatem Policji w Lublinie,
 • Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
 • Zakładem Pomocy Szkole,
 • Firmą Froebel Polska,
 • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie,
 • Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Pobliskimi przedszkolami i szkołami.