Pomoc administracyjna

Pomoc nauczyciela

Pracownicy kuchni bardzo się starają i same pyszne posiłki wydają.

Wszystko jest zdrowe i „do schrupania”, bo o jakość produktów dba pani Ania.

Referent

Szef kuchni

Pomoc kuchenna – 2

 

Pracują tez panie, co o czystość dbają i każdą salę pięknie sprzątają.

Wiedzą co się dzieje w każdym kątku, bo stoją na straży ładu i porządku.

Starsza woźna – 6

Jest też ktoś, kto  krząta się od samego rana – kosi trawniki, sprawdza wodę w kranach. To złota rączka, co wszystko naprawi i z każdą usterką w mig się rozprawi.

Robotnik gospodarczy