Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc styczeń

● „Muzyka jest wszędzie”

● „Zabawy i sporty zimowe”

– Wysłuchiwanie i rozróżnianie dźwięków: a) przyrody – miauczenia kota, szum wiatru, szelest liści itp. b) otoczenia – warkot motoru, klakson samochodu itp.

– Słuchanie piosenek ilustrowanych zabawką, obrazkiem, ruchem.

– Słuchanie muzyki instrumentalnej.

– Kształtowanie słuchu i rozwijanie dyspozycji muzycznych takich jak poczucie tempa i rytmu.

– Rozwijanie umiejętności odtwarzania muzyki ruchem lub za pomocą instrumentów niekonwencjonalnych np. gazeta, woreczki, łyżki drewniane i metalowe, itp.

– Zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, tamburyno.

– Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo zimno, wiatr.

– Kształtowanie postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych podczas zabaw na lodzie i śniegu.

– Poszerzanie wiadomości na temat różnorodnych zabaw na śniegu.

– Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi.

– Nabywanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytanie.

– Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się kredką.

– Rozwijanie sprawności manualnej.

WIERSZ

ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

Zima: Jestem zima, zima biała,
śnieg wokoło rozsypałam.
Błyszczy w słońcu lód na stawie.
Nie śpij, myszko, chodź się bawić.

Myszka: Nie chcę lodu i śnieżynek,
ja spać wolę za kominem.

Zima: Nie śpij, kotku, kotku bury!
Na saneczkach zjedziesz z góry.
I bałwana ulepimy.
Nic się, kotku, nie bój zimy.

Kotek: Kotek jeździć ma na sankach?
Kotek lepić ma bałwanka?
Gdy śnieżynki z nieba lecą,
kotki lubią spać na piecu.

Chłopiec: Kotki, myszki – to piecuchy,
tylko dzieci – zawsze zuchy!
My lubimy łyżwy, sanki
i śnieżynki, i bałwanki.

Dziewczynka: Zimo, sypnij śnieżynkami!
Baw się z nami, baw się z nami

Helena Bechlerowa

PIOSENKA

ZIMOWA MUZYCZKA

Tańczy bałwan – grubasek

w swym śniegowym kaftanie.

Gra zimowa muzyczka,

dzwonią dzwonki u sanek.

2. Zając, borsuk i wrona

usłyszeli to granie.

Zaprosili sarenkę,

niech zatańczy z bałwanem.

3. Tańczy bałwan z sarenką,

zając kic, kic, za nimi,

wrona ogon zgubiła,

borsuk kroki pomylił.

sł. J. Mackiewicz

muz. K. Kwiatkowska