Propozycje tematów kompleksowych na okres  7.06 –  30.06.2021 r.

1. Poznajemy zawody”

2. „Lato, lato, lato czeka!”

Główne zadania do realizacji:

– przybliżenie wybranych zawodów (np. krawiec, szewc, ekspedient, itp.)

– rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie i pogodzie zachodzących wraz ze zmianą pory roku

– ustalenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku

– zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, wybierania zabaw ruchowych w czasie wolnym

– rozwijanie aktywności językowej, umiejętności budowania wypowiedzi na wskazany temat

– rozwijanie umiejętności wchodzenia w różne role społeczne podczas zabaw tematycznych

– utrwalenie podstawowych figur geometrycznych płaskich

– rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów wg wskazanej cechy

– zachęcanie do wspólnego muzykowania, udziału we wspólnym śpiewie i tańcach z rówieśnikami

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, zachęcanie do dbania o estetykę wykonywanych prac

– wdrażanie do pełnienia dyżurów w sali

kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole oraz kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków.

Po łące biega lato

1. Po łące biega lato, uwija się jak bąk.
    Dzień dobry mówi kwiatom i pieści każdy pąk.
         
Ref.  Kto chce się z latem spotkać,
       niech idzie z nami tam.
       Rumianek i stokrotka
       pokażą drogę nam.
       
2. Pomaga lato pszczołom, na kwiatach też się zna.
    Uśmiecha się wesoło i berka z nami gra.
         
Ref.     Kto chce się z latem spotkać …
                  

3. Gdy lato jest zmęczone, w szałasie sobie śpi.
    I we śnie gra w zielone, bo łąka mu się śni.

,,Latem”

Latem tyle jest uciechy

wśród świeżej zieleni.

W lesie sarna, w stawie ryba,

a my opaleni.

Zaś w ogrodzie tyle kwiatów:

róże, maki i piwonie.

Kiedy długo deszczu nie ma

sami dbamy o nie.

Gdy brakuje bardzo wody

wtedy ziemia o nią prosi,

więc biegamy z konewkami

po ogrodzie cioci Zosi.