Tematy kompleksowe na okres 3.10.2022 r. – 28.10.2022 r.

1. „Zdrowo żyjemy, zdrowo rośniemy” – 3.10 – 7.10.2022 r.

2. „Europejski tydzień kodowania” – 10.10 – 14.10.2022 r.

3. „Pan listonosz listy ma, każdy adres dobrze zna” – 17.10 – 21.10.2022 r.

 4. „Małe i wielkie talenty – od pasji do zawodu” – 24.10 – 28.10.2022 r.

Główne zadania do realizacji:

– Zapoznanie z podstawowymi zasadami żywieniowymi, z rolą witamin i innych składników dla organizmu.

– Wdrażanie przepisów ze zdrowym żywieniem do codziennej diety.

– Kształtowanie umiejętności komponowania zdrowych posiłków.

– Poznawanie przez dzieci „kodowania” w trakcie ćwiczeń i zabawy. Wprowadzenia ich w świat logicznego myślenia, dedukcji i obserwacji.

– Rozwijanie podstawowych funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa.

– Kształcenie wyobraźni i kreatywności dzieci.

– Rozwijanie funkcji społecznych poprzez zachęcanie do działań grupowych.

– Poznanie zawodu listonosza oraz charakterystyki pracy pracowników poczty.

– Zapamiętywanie wiadomości dotyczących miejsca zamieszkania.

– Utrwalenie znajomości adresu przedszkola.

– Umożliwienie prezentacji swoich pasji, talentów i zainteresowań.

– Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywania na społeczną użyteczność pracy ludzkiej.
– Zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu.
– Kształtowanie świadomości kulturowej poprzez zapoznanie z „ginącymi” zawodami,
– Organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia.

„Figle owoców” (piosenka)

1. Jesienią w sadzie wielkie zamieszanie,

bo owoce bawią się w zjeżdżanie i skakanie.

Zjeżdżają po gałęziach na wilgotną trawę,

a na trawie urządzają wesołą zabawę.

Ref. Tańczą parami gruszki z jabłkami.

Śliwki wokół nich biegają, w tańcu pomagają.

Każdy owoc zręcznie w zabawie pomyka

i wskakuje na sam koniec prosto do koszyka.

2. Chichoczą jabłka, złote i rumiane.

Gruszki stroją śmieszne miny i ruszają w taniec.

A między nimi śliwki skaczą pośród trawy.

Takie to dziś w sadzie trwają figle i zabawy.

(K. Gowik)

„Droga listu” (wiersz)

Dzisiaj się drogie dzieci dowiecie,

jak trafiają listy do ludzi na całym świecie.

Nadawca pisze list i go adresuje

do osoby, której wiadomość wysłać planuje.

Następnie znaczek przykleja na górze koperty w rogu prawym

i podąża z listem na pocztę krokiem żwawym.

Zostawia list w okienku u Pani Halinki,

albo wrzuca go do czerwonej skrzynki.

Na poczcie listy zostają posegregowane,

ponieważ na różne miejsca są zaadresowane.

List może być zwykły oraz polecony,

który przy odbiorze zostaje podpisem odbiorcy poręczony.

I tak o to ludzie wszystko w listach spisują,

a wysyłając je, na całym świecie ze sobą korespondują.

(O. Adamowicz)