Propozycje tematów kompleksowych

 na miesiąc grudzień

1. W świecie książki.

2. W świątecznym nastroju.

Główne zadania do realizacji:

– budzenie zainteresowań czytelniczych,

– poznanie etapów powstawania książki,

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu,

– przybliżenie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej (w tym słuchu fonematycznego),

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

rozwijanie umiejętności określania kierunków na kartce papieru,

– rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych, rozwiązywania zadań tekstowych,

– rozwijanie umiejętności kodowania,

– rozwijanie sprawności manualnej, grafomotorycznej,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

– rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich.

„Tylko jedna jest taka noc”

Zaszło słoneczko w czas,
pierwsza gwiazda już się świeci.
Do stołu siadać czas,
chociaż ledwo jest po trzeciej.
Jedyna taka noc
bardzo długo wyczekana.
Będziemy jak co rok,
kolędować na cześć Pana.

Tylko jedna jest taka noc,

śpiewać nam się godzi,
gdy na ziemię Pan z nieba zszedł
I w stajence się narodził.
Tylko jedna jest taka noc,
śpiewać nam się godzi,
bo na ziemię Pan z nieba zszedł,
wszystkich ludzi oswobodzi.

Na wieży bije dzwon,
wszyscy wyszli na ulice.
Dźwięczy kolędy ton,
a w kościele palą świece.
Niech każdy ile tchu
wyśpiewuje chwałę Pana.
On w sercu zrodzi się,
tak jak zrodził się na sianie.

Tylko jedna jest taka noc,

śpiewać nam się godzi,
gdy na ziemię Pan z nieba zszedł
I w stajence się narodził.
Tylko jedna jest taka noc,
śpiewać nam się godzi,
bo na ziemię Pan z nieba zszedł,
wszystkich ludzi oswobodzi.