Tematy kompleksowe na okres 30.01.2023 r. – 24.02. 2023 r.

1. „W świeci sztuki – muzyka, malarstwo i teatr” – 30.01 – 10.02.2023 r.

2. „Nasi domowi przyjaciele” – 13.02 – 17.02.2023 r.

3. „U fryzjera” – 20.02 – 24.02.2023 r.

Główne zadania do realizacji:

– Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką.

– Rozbudzanie zainteresowania sztuką malarską, pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej.

– Zapoznanie z kierunkiem w malarstwie – portret, pejzaż, martwa natura, sceny rodzajowe.

– Poznanie czym zajmuje się artysta malarz, aktor, muzyk, kompozytor i jakich potrzebuje narzędzi do pracy.

– Rozwijanie umiejętności społecznych –dziecko wie jak się zachować w filharmonii, galerii, muzeum, teatrze, itp.

– Kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zwierząt, które posiadamy w domu.

– Kształtowanie przyjaznego i opiekuńczego stosunku do zwierząt.
– Wzbogacanie zasobu wiadomości o zwierzętach domowych.

– 17 lutego – Światowy Dzień Kota – ma podkreślić znaczenie w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.

– Zapoznanie dzieci z pracą fryzjera.

– Budzenie szacunku dla ludzi wykonujących zawód fryzjera.

– Kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

– Rozwijanie słuchu fonematycznego.

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

– Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

– Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

„Jak rozmawiać trzeba z psem”(wiersz)
Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi.

A więc wołam: – Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: – Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.

A gdy powiem: – Cicho leż!
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń.

I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam – pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.

Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.

Szliśmy razem – ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.

On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.
Autor: Jan Brzechwa

„Malarz” (wiersz)
Pewien malarz mało znany, chodził ciągle zatroskany.
Gdy malował coś pięknego używał do tego pędzla swego.
Raz do zoo wziął farby i sztalugę, w swym fartuchu namalować chciał papugę!
I maluje, i maluje, czasu przy tym nie marnuje.
Kiedy skończył – patrzy, szuka gdzie w obrazie jest papuga.
Gdyż na płótnie był słoń duży, który czyścił sobie uszy.
Myśli malarz niesłychane! Ja papugę malowałem.
Innym razem pod Paryżem chciał malować okolicę.
Ale zamiast okolicy był na płótnie kot w spódnicy!
Patrzy… myśli… Co się stało? Czy coś mi się przywidziało?
Lecz najbardziej był zdziwiony gdy malował portret żony.
No bo zamiast swojej żony! Namalował pomidory!
Żona bardzo rozgniewana do doktora go posłała.
A pan doktor gdy go zbadał do malarza tak powiadał
Trzeba nosić okulary! Będziesz wzrok miał doskonały!