Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc styczeń

1. Muzyka jest wszędzie.

2. Zabawy i sporty zimowe.

Główne zadania do realizacji:

– budzenie zainteresowań muzyką,

– poznanie różnych gatunków muzycznych,

– rozwijanie wrażliwości muzycznej,

– przybliżenie dyscyplin sportowych charakterystycznych dla okresu zimowego,

– ustalenie zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw zimowych,

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu,

– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej (w tym słuchu fonematycznego),

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

rozwijanie umiejętności określania kierunków na kartce papieru,

– rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych, rozwiązywania zadań tekstowych,

– rozwijanie umiejętności kodowania,

– rozwijanie sprawności manualnej, grafomotorycznej,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,

„Muzyka”

/Ewa Żylińska/

Czy śpiewanie czajnika

A mruczenie kota,

to też muzyka?

a granie na płotach?

A płacz niegrzecznych dzieci?

A szelest śmieci?…

Nie dowiesz się z wierszyka,

gdzie chowa się muzyka.

Może w tobie jest właśnie?

Zanuć, zanim zaśniesz …

„Na cztery i na sześć”

Czasem biegnie przez podwórko,
czasem chowa się za chmurką,
czasem ma we włosach kwiat –
taka piosenka na kilka lat.

Na cztery i na sześć,
na słońce i na deszcz,
na cztery i na pięć,
więc śpiewaj, gdy masz chęć!
Na cztery i na trzy,
na uśmiech i na łzy,
na cztery i na dwa,
więc śpiewaj tra la la!

Czasem kryje się pod liściem,
czasem w kropli deszczu błyśnie,
czasem ją zanuci wiatr –
taka piosenkę na kilka lat.

Na cztery i na sześć,
na słońce i na deszcz…

Wszędzie chodzi razem z nami,
nocą sypia pod gwiazdami
albo śpiewa w naszych snach –
taka piosenka na kilka lat.

Na cztery i na sześć,
na słońce i na deszcz…