Propozycje tematów kompleksowych na okres od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r.

 • „Poznajemy zawody”
 • „Lato, lato, lato czeka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • utrwalenie wiadomości na temat nazw i czynności wykonywanych przez przedstawicieli różnych zwodów,
 • poszerzanie wiadomości, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z danym zawodem,
 • nabywanie wiedzy na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażak, policjant, ratownik medyczny, lekarz,
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
 • Określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących
  o tej porze roku, np.: burzy, tęczy,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie historyjek, z użyciem zwrotów: najpierw, potem, później, na końcu,
 • zwrócenie uwagi na piękno świata przyrody,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • przygotowanie dzieci do nauki pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne,
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych,
 • wdrażanie do precyzyjnego kolorowania rysunku wg. wzoru,
 • kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowych
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,     
 • zapoznanie dzieci z właściwościami magnesu,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania.

,,Już lato”

Już jest lato, już jest lato!
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las,
bo wakacji nadszedł czas.

„Podajmy sobie ręce”

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,
a my tacy mali, mali jak kropelki
Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem, na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka
Podajmy sobie ręce …
Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,
nieskończone drogi, zachmurzone chmury.
Podajmy sobie ręce