Tematy kompleksowe na okres od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r.

 • „Poznajemy zawody”
 • „Lato, lato, lato czeka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów (krawiec, lekarz, nauczyciel, pielęgniarka, okulista, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca, piekarz), uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi,
 • rozpoznawanie osób wykonujących różne zawody,
 • poznanie etapów powstawania chleba,
 • uświadomienie potrzeby pracy ludzi, wykonujących różne zawody,
 • wymienianie zawodów, które chciałoby się wykonywać w przyszłości (uzasadnienie),
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku w czasie wakacji – ruch to zdrowie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach latem,
 • określanie charakterystycznych cech lata (długie dni, wyższa temperatura, radzenie sobie z nadmiernym przegrzaniem, osłona przed szkodliwym promieniowaniem),
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w lecie (tęcza, burza – przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy),
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem (wynikających z kontaktów z nieznanymi osobami, zwierzętami, roślinami, przedmiotami), sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach,
 • rozwijanie mowy w toku ćwiczeń i zabaw językowych oraz stwarzanie okazji do wypowiadania się, formułowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej w toku działań plastycznych, technicznych, manipulacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowania literami i cyframi w toku zabaw graficznych,
 • kształtowanie intuicji matematycznych w zakresie liczenia, klasyfikowania, orientacji w przestrzeni i na kartce papieru,
 •  stwarzanie okazji do eksperymentowania i samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stwarzanie okazji do wspólnego muzykowania, śpiewania, aktywnego słuchania muzyki,
 • utrwalenie prawidłowych nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do pokonywania trudności.

„Hej, przedszkole ukochane” – piosenka do nauki.


Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki, a ty już kończysz swe siedem lat, żegnasz zerówkę lub sześciolatki i zaraz ruszysz dalej w świat.

Ref: Hej, przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobią ja? Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa.

A kiedy czerwiec jak woda płynie, na dworze lata nadchodzi dzień, dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek przedszkole właśnie kończy się. 

Ref.: Hej, przedszkole…

Rzec: „do widzenia” trzeba na drogę, bo po wakacjach nie wrócisz już. Wspominaj często przedszkolne progi, by miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref.: Hej, przedszkole…


„Żegnamy cię dziś przedszkole” – wiersz do nauki.

Żegnamy cię dziś przedszkole,
szkoła już woła nas!
Nie martw się tylko bardzo,
bo wpadniemy tu jeszcze nie raz.

Zatęsknimy za naszymi misiami,
za lalkami i za klockami.
Odwiedzimy cię jeszcze na pewno,
I wspominać cię będziemy nocami.


Lubiliśmy do ciebie chodzić.
Poznaliśmy tu kawał świata.
Ale teraz wiemy, że minęły
nasze przedszkolne lata.

Jeszcze wakacje przed nami,
wycieczki i długie podróże.
Lecz czas się pożegnać, serdecznie dziękować, A po wakacjach do szkoły wędrować.