Tematy kompleksowe na okres 30.01.2023r. – 24.02.2023r.

1.„W świecie sztuki – muzyka, malarstwo, teatr” – 30.01 – 10.02.2023 r.

2. „Nasi domowi przyjaciele” – 13.02. – 17.02.2023 r.

3. „U fryzjera” – 20.02. – 24.02.2023 r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat sztuki: malarstwa, muzyki, teatru,
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
 • stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem materiałów plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego,
 • rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej,
 • rozbudzanie swobodnej ekspresji teatralnej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności dostrzegania zmian dynamiki i tempa utworu, wysokości dźwięku,
 • poznanie wybranych instrumentów,
 • wyrabianie odwagi i śmiałości, kształtowanie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie wrażliwości, uzdolnień i potencjału twórczego poprzez zabawy plastyczne, muzyczne, parateatralne,
 • ćwiczenie sprawności fizycznej, świadomości własnego ciała, poczucia rytmu,
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt domowych,
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych, poznanie zasad opieki nad nimi,
 • rozwijanie empatii i poczucia odpowiedzialności,
 • poszerzenie wiadomości na temat pracy weterynarza,
 • zapoznanie z zawodem fryzjera, ukazanie jego przydatności,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie motoryki dużej, koordynacji ruchowej, wzrokowo- ruchowej,
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia, orientacji przestrzennej,
 • integrowanie grupy poprzez organizowanie zabaw i sytuacji zadaniowych wymagających współpracy i współdziałania,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych. 

W pracowni artysty malarza – wiersz A. Karcz

Na palecie lśnią jak prawdziwe diamenty,
Z metalowej tuby wyciśnięte pigmenty.
Delikatnie i starannie są mieszane,
Z wielkim przemyśleniem na płótno nakładane.
Pędzle w harmonii z malarzem żyją,
A także w przyjaźni z płócienną tkaniną.
Z różnobarwnej, nieokiełznanej otchłani,
Wyłania się obraz niczym okręt ze stali.
Od rana do nocy i tak bez wytchnienia,
Artysta na płótno marzenia przelewa.
Szlifując swój warsztat i różne techniki,
Odkrywa oblicza prawdziwej sztuki.
Jego narzędziem jest wyobraźnia,
Z której się rodzi artyzmu magia.
Na stole czekają wciąż płótna szare,
I krosna podparte o ściany białe.
A na sztalugach już prawie skończone,
Dla przyszłych pokoleń dzieło tworzone.

Magiczne miejsce” – piosenka

Teatr to jest widownia i scena
Niby nic magicznego w tym nie ma
Aż do chwili gdy nagle na scenie
Dziwne zacznie się przedstawienie

Bo w teatrze w teatrze w teatrze
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
To od razu czar działać zaczyna

Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa
Wszystko może się zdarzyć na scenie
Działa czar póki trwa przedstawienie

Bo w teatrze w teatrze w teatrze
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
To od razu czar działać zaczyna