Tematy kompleksowe realizowane w grudniu:

· „W świecie książek”                                            

· „W świątecznym nastroju”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc GRUDZIEŃ:

 • Organizowanie w sali kącika książek, systematyczne wzbogacanego o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej.
 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia: autor, pisarz, poeta, grafik, drukarz.
 • Wyrabianie nawyku dbania o książki, szanowania ich.
 • Zainteresowanie książką, zwrócenie uwagi na jej okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, na sposób odwracania stron, oglądanie tekstu.
 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą.
 • Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.
 • Bogacenie dziecięcych przeżyć poprzez zainteresowanie obrzędami ludowymi ze swojego regionu; ubieranie drzewka świątecznego, szopka, wieczór wigilijny: opłatek, sianko, potrawy wigilijne, Pasterka, kolędowanie.
 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie ich piękna, wytwarzanie świątecznego nastroju.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności dokonywania podziału przedmiotów na zbiory w zależności od wielkości, koloru, przeznaczenia, wyszukiwanie przedmiotów  o określonych cechach.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem.
 • Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do dekoracji własnej sali i innych pomieszczeń przedszkola; odczuwanie radości  i dumy.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji.
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenia utrwalające obraz graficzny liczby 1,2,3,4,5,6,7,8,
 • Ćwiczenia utrwalające znajomość liter: A, O, E, I, M, K,
 • Pobudzanie aktywności językowej dzieci –rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów za pomocą przymiotników.
 • Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała.

Bosy Pastuszek- kolęda

Był pastuszek bosy
na fujarce grał,
pasał w górach owce
i w szałasie spał.
Nagle aniołowie
z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał…
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.

Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
A na niebie pierwszej gwiazdy blask,

a na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Był pastuszek bosy,
zimne nóżki miał,
ale dobry anioł
piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce,
pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd…
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.

Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
A na niebie pierwszej gwiazdy blask,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask.


Sanie  Mikołaja

 1. Szósty grudnia, dzień radości, bo witamy miłych gości.

Co przybyli tu z daleka, każde dziecko na nich czeka

Ref: To są Mikołaja sanie, słychać reniferów granie,

         A dzwoneczki niosą wieści, czy on się przez komin zmieści

2. Każdy dach jest jak lotnisko, a na dachu bardzo ślisko.

       Więc uważaj Mikołaju, nie stój tak na samym skraju.

Ref: To są Mikołaja sanie, słychać reniferów granie,

           A dzwoneczki niosą wieści, czy on się przez komin zmieści

3. Zmieścił się w kominie Święty, chociaż trochę przyciśnięty.

     Więc obiecał sobie szczerze , że na dietę się wybierze.

Ref: To są Mikołaja sanie, słychać reniferów granie,

          A dzwoneczki niosą wieści, czy on się przez komin zmieści

4. Już prezenty rozwiezione, renifery są zmęczone.

Wracać czas już na kotlety, nie chce mieć Mikołaj diety.

     Ref: To są Mikołaja sanie, słychać reniferów granie,

         A dzwoneczki niosą wieści, czy on się przez komin zmieści