ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA  MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPA IV

Tematy kompleksowe:                                                     

 1. Muzyka jest wszędzie

2. Zabawy i sporty zimowe

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 •  Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych.      
 • Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych. 
 •  Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.
 •  Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych.
 •  Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
 •  Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej,  ruchowej, słownej.
 •  Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną. 
 •  Ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas zabaw zimowych.
 • Rozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.
 • Kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, wzbogacenie słownictwa czynnego.
 • Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych  i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • Czytanie sylab, wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich, układanie wyrazów z sylab.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

„ZIMA”                                                                                           

   – nauka piosenki

 • Zima , zima, mroźna zima nie straszna mi wcale

  Zaraz biegnę na saneczki, bawię się wspaniale.

 • Śmigam z górki na pazurki, choć wiatr w oczy wieje

                 Chociaż śniegiem mocno prószy, ja się tylko śmieję.

 •  Już z gromadką innych dzieci lepimy bałwana,

                             Każda buzia, choć zziębnięta, mocno roześmiana

 • Zima przecież jest wspaniała, zapytajcie dzieci,

                             One cieszą się najbardziej, gdy śnieg z nieba leci.