Propozycja tematów kompleksowych
na miesiąc grudzień

1.W świecie książki.

2. W świątecznym nastroju.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień:

 • Zapoznanie ze sposobem powstawania papieru i książki.

 • Utrwalenie zasad korzystania z książek.

 • Utrwalenie znajomości popularnychbajek dla dzieci.

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem obdarowywania się prezentami w „Mikołajki”.

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 • Nauka śpiewania kolęd.

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.

 • Wykonanie prac plastycznych i ozdób świątecznych przeznaczonych do dekoracji sali.

 • Rozwijanie ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej.

 • Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej ( w tym słuchu fonematycznego).

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 • Poszerzanie zakresu dziecięcego liczenia.

 • Wspieranie aktywności i samodzielności dzieci.

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci.

Mikołaj D.Gellner

 

Idzie, idzie święty z nieba.

Oto jest wśród nas.

Witaj święty Mikołaju.

Witaj, witaj nam.Dobry, święty Mikołaju

Wszystkie dzieci Cię kochają.

Usiądź sobie między nami.

Obdarz dzieci prezentami.Cały długi rok czekamy.

Cieszymy się wszyscy.

Chcemy Ciebie tu przywitać

w dzień tak uroczysty.Przyszedłeś dziś do nas

Święty Mikołaju

zmęczony z długiej drogi.

Taki radosny, uśmiechnięty,

choć bolą Cię pewnie nogi.Wszyscy Cię dzisiaj

serdecznie witamy.

Tobie też wesołą piosenkę

zaraz zaśpiewamy.

Pastorałka od serca do ucha

Zaśpiewajmy pastorałkę
od serca do ucha
Gdy za oknem biała śniegu,
poducha, poducha
Już Pan Jezus w żłobie leży
Na wyścigi każdy bieży
Zobaczyć Malucha, Malucha

Powitajmy maleńkiego
Jezusa z radością
A Maryję matkę Jego,
z godnością, godnością
Niech mu wszystkie dzwony grają
Aniołowie zaśpiewają
Wesołą nowinę, nowinę

Dzieciąteczko tam na sianie
cicho śpi, cicho śpi
A Maryi z oczu płyną
szczęścia łzy, szczęścia łzy
Okruszyno moja miła
W bólu Ciebie porodziłam
Witaj mi, witaj mi, witaj mi

My zagrajmy żwawą nutę
na flecie, na flecie
I uczcijmy jak najlepiej
to Dziecię, to Dziecię
Świeci gwiazda migotliwie
Narodził się Bóg prawdziwie
Na świecie, na świecie, na świecie