Tematy kompleksowe na okres 30.01.2023 r. – 24.02.2023 r.

  1. „W świecie sztuki – muzyka, malarstwo, teatr”-30.02.2023r. – 10.02.2023r.
  2. „Nasi domowi przyjaciele” – 13.02.2023r. – 17.02.2023r.
  3. „U fryzjera” -20.02.2023r. – 24.02.2023r.

Główne zadania do realizacji:
– poznanie pojęć takich jak obraz, rzeźba, teatr, scena, aktor, itp.  
-rozwija umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich i słuchania muzyki
– rozwijanie umiejętności rozumienia konieczności szanowania wytworów sztuki
– rozwijanie umiejętności odczuwania radości z tworzenia
-wzbogacenie wiedzy na temat form teatralnych,  zachęcanie do uczestniczenia w zabawach inscenizacyjnych
– utrwalanie zasad i norm postępowania ujętych w grupowym kontrakcie.
– zapoznanie ze zwierzętami domowymi, np.: kot, pies, itd. oraz z obowiązkami wynikającymi z posiadania zwierzęcia
– zapoznanie z pojęciem odpowiedzialność
– rozwijanie logicznego myślenia
– zdobywanie doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
– poszerzenie zakresu dziecięcego liczenia; rozwijanie umiejętności odróżniania liczenia błędnego od poprawnego
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
– kształtowanie umiejętności rozróżniania barw podstawowych i pochodnych
– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– wspieranie aktywności i samodzielności dzieci
– zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu fryzjera, z jego atrybutami.

„Przyjaciel ze schroniska” – wiersz aut. L. Łącz
Był sobie pewien piesek malutki
Uroczy- mówię Wam
Czepiały się go troski i smutki
Bo był zupełnie sam
Nie miał rodziny, siostry ni braci
W schronisku mieszkał gdzieś
Aż raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił,
A był to rudy Grześ
Przytulił pieska- zostali razem
Na dobre i na złe
Znikła samotność, bo przyjaciele
Nie są samotni, nie!

„Czary u fryzjera” wiersz aut. M. Olechowska
Fryzjer to jest taki magik,
co czaruje nożyczkami.
Włosy długie będą krótkie,
gdy je fryzjer – ciach, ciach, utnie.


A z brunetki – jedna chwilka,
zaraz zrobi się blondynka.
Z włosów prostych chcesz mieć fale?
On poradzi doskonale!


Gdy suszarkę włączy – szuuu,
już jest inny wygląd twój.
grzebień, szczotka, spinek parę
i gotowe są te czary.