Tematy kompleksowe na okres od 3 października 2022r do 28 października 2022r:

  • ZDROWO ŻYJEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
  • EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA
  • PAN LISTONOSZ LISTY MA, KAŻDY ADRES DOBRZE ZNA
  • MAŁE I WIELKIE TALENTY – OD PASJI DO ZAWODU

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik
– poznanie zasad zdrowego żywienia,
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci,
– poznanie zasad higieny ciała, zwrócenie szczególnej uwagi na czynności związane z myciem rąk,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,
– motywowanie do aktywnego udziału w zajęciach,
–  rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, przyczynowo – skutkowego,
– kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– kształtowanie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, cierpliwości,
– rozwijanie mowy i wzbogacanie słownika,
– kształtowanie umiejętności społecznych,
– poznanie zawodu listonosza oraz charakterystyki pracy pracowników poczty,
– umożliwienie prezentacji swoich pasji, talentów i zainteresowań,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego liczenia,
– zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, wybierania zabaw ruchowych w czasie wolnym.


Jedz owoce

Chcesz być zdrowy jedz owoce
bo owoce dobra rzecz
jeśli będziesz jadł codziennie
dobre zdrowie będziesz mieć.
Jabłko, gruszkę czy banana
zjadaj sobie co dzień z rana
do obiadu soczki bierz
by do zabawy siły mieć
A gdy będziesz trochę chora
to cytrynkę zjedz z wieczora.
Jedz owoce więc codziennie
i pamiętaj by je myć
żeby długo, zdrowo żyć.

Listonosz

Przez ulice długie, od samego rana
idzie pan listonosz, torbę ma wypchaną.
Czy pogoda, czy dzień mglisty,
pan listonosz nosi listy.
Stuku – Puku proszę wpuście listonosza.
Pan listonosz listy niesie
nie pomyli się w adresie.