Tematy kompleksowe na okres od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r.

 • „Poznajemy zawody”
 • „Lato, lato, lato czeka”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy będące nazwami zawodów,
 • Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach (miejsce, narzędzie pracy),
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia oraz dodawania i odejmowania  w zakresie dostosowanym do możliwości dzieci,
 • Doskonalenie procesów myślowych: pamięci, uogólniania i porównywania,
 •  Doskonalenie umiejętności określania stron i kierunków,
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem,
 • Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś),
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji,
 •  Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat,
 • Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w grach i zabawach ruchowych  w plenerze,
 • Stwarzanie warunków do współpracy i współdziałania w społeczności przedszkolnej,
 • Inspirowanie do podejmowania aktywności ruchowych, rozwijania zdolności cielesno – kinestycznych i ekspresji ruchowej,
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

„Lato na dywanie”- piosenka

I. Wysłało lato po nas swój dywan latający.

 Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzie słońcem.

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało

I nasze ukochane wakacje zawołało.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.

 Lato, lato, lato, lato z przygodami.

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.

II.  Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.

I co dzień na dywanie będziemy razem latać.

 Do najpiękniejszych zakątków tego świata.

 Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami…