Propozycje tematów kompleksowych na okres 3.10.2022 r.- 28.10.2022 r.

1. „Zdrowo żyjemy, zdrowo rośniemy” – 3.10 – 7.10.2022 r.

2. „Europejski tydzień kodowania” – 10.10 – 14.10.2022 r.

3. „Pan listonosz listy ma, każdy adres dobrze zna” – 17.10 – 21.10.2022 r.

 4. „Małe i wielkie talenty – od pasji do zawodu” – 24.10 – 28.10.2022 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik:

– zapoznanie z podstawowymi zasadami żywieniowymi, z rolą witamin i innych składników dla organizmu,

– wdrażanie i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– wprowadzenia dzieci w świat logicznego myślenia, dedukcji i obserwacji,

– wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającemu zdrowiu,

– rozwijanie podstawowych funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa,

– rozwijanie wyobraźni, skupienia uwagi , logicznego myślenia,

– rozwijanie funkcji społecznych poprzez zachęcanie do działań grupowych,

– poznanie zawodu listonosza oraz charakterystyki pracy pracowników poczty,

– stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów,

– wdrażanie do zapamiętania swojego adresu zamieszkania,

– zapoznanie z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,

– kształtowanie świadomości kulturowej poprzez zapoznanie z „ginącymi zawodami”,

– umożliwienie prezentacji swoich pasji, talentów i zainteresowań,

– kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,

– rozwijanie ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej,

– stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i bogacenia słownictwa,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, zachęcanie do dbania o estetykę wykonywanych prac,

– zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, wybierania zabaw ruchowych w czasie wolnym.

Piosenka o niezdrowym jedzeniu (Mała Orkiestra Dni Naszych)

Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę paczki
Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie.
Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki
Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie.

Hej, hej, raz i dwa
Witaminy wolę ja.
Hej, hej, raz dwa trzy
Wolisz je i ty.

Mleczna czekolada w sadło się odkłada
Chipsy znów mnie kuszą, ale odejść muszą
Rozum podpowiada: jesteś tym co zjadasz
A więc mądre dzieci niech nie jedzą śmieci.

Cukru całe mrowie niszczy moje zdrowie
Tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca
Mówię więc otwarcie porzuć takie żarcie
Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia.

Śpiewające Brzdące – Pan Listonosz

1. Idzie pan listonosz
Z uśmiechem na twarzy
Chociaż niesie torbę
Która dużo waży

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x2

2. Idzie pan listonosz
Kiedy słońce grzeje
Idzie pan listonosz
Gdy deszcz mocno leje

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x2

3. Idzie pan listonosz
Do przedszkola wchodzi,
Uśmiech przedszkolaków
Dzień mu rozpogodzi.

Ref: Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! / x3