Propozycje tematów kompleksowych na miesiąc styczeń

1. Muzyka jest wszędzie.

2. Zabawy i sporty zimowe.

Główne zadania do realizacji:
  • Rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze muzycznej;

  • Integrowanie środowiska rodzinnego ze środowiskiem przedszkolnym;

  • Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;

  • Rozwijanie wrażliwości muzycznej;

  • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi;

  • Poszerzanie wiedzy na temat zabaw i sportów zimowych;

  • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z uroków zimy. Wspólne ustalenie obowiązujących w zabawie zasad dotyczących: wyboru bezpiecznego miejsca, sposobu korzystania ze śniegu, zgodnej zabawy z innymi dziećmi. Zapoznanie z zagrożeniami, które powodują, że dana zabawa zimowa jest niebezpieczna .

  • Rozwijanie motoryki małej.

  • Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej;

  • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbioru.

  • Wdrażanie i zachęcanie dzieci do okazywania szacunku, miłości dziadkom i innym członkom rodziny; dostrzeganie wartości rodziny;

  • Rozwijanie aktywności językowej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych dzieci.

Zima – Dorota Gellner

Zima wcale nie jest cicha.
W zimie wiele głosów słychać:
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie –
To jest właśnie zimy granie.
Mróz
Wygrywa groźnym palcem
Na klawiszach sopli walce,
Wiatr za płotem gwiżdże, hula…
Bęc… upadła śnieżna kula.                                 

Pewnie dzieci grają w śnieżki.
Szurr – ktoś zgarnia
Śnieg ze ścieżki.
Dzwoniec gubi się w piosence,
A my
Wyciągnijmy ręce

I chwytajmy śnieg mięciutki – śnieżne gwiazdy,
Zimy nutki.