Tematy kompleksowe na okres 3.10.2022 r. – 28.10.2022 r.

1. „Zdrowo żyjemy, zdrowo rośniemy” – 3.10 – 7.10.2022 r.

2. „Europejski tydzień kodowania” – 10.10 – 14.10.2022 r.

3. „Pan listonosz listy ma, każdy adres dobrze zna” – 17.10 – 21.10.2022 r.

 4. „Małe i wielkie talenty – od pasji do zawodu” – 24.10 – 28.10.2022 r.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze:

 • poznanie zasad zdrowego żywienia,
 • rozpoznawanie i na­zywanie wybranych owoców i warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku itp.
 • grupowanie owoców i warzyw: przeliczanie elementów w zbiorach,
 • rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności kojarzenia opisu słownego  z obrazkiem,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci,
 • rozpoznawanie przedmiotów służących do higieny osobistej za pomocą dotyku, określanie ich przeznaczenia; rozwijanie zmysłu dotyku,
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania ruchem treści piosenki, zwrócenie uwagi na rolę aktywności ruchowej w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności uważnego patrzenia i odtwarzania układu wg wzoru, rozwijanie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, wprowadzenie do kodowania,
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania kodu, odzwierciedlenie go ruchem,
 • układanie wież z klocków oraz kubeczków wg podanego wzoru,
 • stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów,
 • zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
 • poznanie zawodu listonosza,
 • umożliwienie prezentacji swoich pasji, talentów i zainteresowań.

Małe czerwone jabłuszkopiosenka

Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Ref. Za rączki się trzymają
i w koło obracają (x2)
Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Ref. Jabłuszko podskakuje
a gruszka przytupuje (x2)
Małe czerwone jabłuszko

tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Ref. W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką (x2)

Małe czerwone jabłuszko
tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Ref. Biegną sobie dokoła,
jabłuszko gruszkę woła (x2)

„LISTONOSZ”


Przez ulice długie, od samego rana,
idzie pan listonosz, torbę ma wypchaną.
Czy pogoda, czy dzień mglisty,
pan listonosz nosi listy,
stuku – puku- proszę, wpuśćcie listonosza.
Pan listonosz listy niesie, nie pomyli się w adresie.