Praca plastyczna pt. ,,WITAMINY NA TALERZU”

  • wyklejanie z kolorowego papieru
  • malowanie farbami plakatowymi.