W ramach tematu kompleksowego „Święto Rodziny” dzieci z grupy III wykonały pracę plastyczną „Kwiaty dla Mamy i Taty”.

„Bukiecik dla Mamy i Taty”

To jest bukiecik dla Mamy i Taty.
Malutki, aby odpędził smutki,
żeby Wam kwitł i w zimie i w lecie.
Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.
Jeden kwiatek to uśmiech.
Drugi to miłe słowo.
Trzeci to pomoc dla Taty i Mamy,
gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy.