Praca plastyczna pt. ,,JESIENNE LISTKI”

Techniki plastyczne:

  • stemplowanie palcami z użyciem farby plakatowej.