Praca plastyczna pt. ,,Jesienne drzewko przyjaźni”

Techniki plastyczne:

  • Stemplowanie dłońmi z użyciem farby plakatowej.