ZAPRASZAMY

Dzieci i Rodziców do udziału w konkursie kulinarno – plastycznym pod tytułem „Moja książka kucharska”

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zadań z projektu „Kulinarne fantazje”.

Fantazje kulinarne” to długofalowy projekt dla przedszkoli z całej Polski. Jego głównym celem jest pokazanie dzieciom jak wiele radości można czerpać ze wspólnego gotowania oraz zapoznanie dzieci ze zdrowymi produktami wykorzystywanymi podczas zajęć kulinarnych.

Cele konkursu kulinarno – plastycznego:

  • poznawanie produktów w możliwie naturalnej i nieprzetworzonej postaci,
  • rozwijanie wrażeń estetycznych podczas tworzenia i spożywania potraw,
  • budzenie zainteresowań technicznych dzieci, tj. sprzętem używanym w gospodarstwie domowym,
  • wspieranie samodzielności dzieci podczas przygotowania posiłków,
  • rozbudzanie ekspresji plastycznej, twórczej.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z rodzicami uczęszczające do naszego przedszkola.

2. Zadaniem dzieci jest przygotowanie wspólnie z rodzicami dwóch przepisów – danie główne oraz deser z ilustracjami potraw narysowanych przez dzieci.

3. Propozycja potrawy (danie główne oraz deser) powinna zmieścić się na jednej stronie kartki formatu A4 i zawierać: nazwę potrawy i przepis /w formie komputerowej/ oraz ilustrację potrawy wykonaną przez dziecko.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą informację o tym, kto przygotował przepis: imię i nazwisko dziecka wraz z rodzicami umieszczoną w dolnym lewym rogu kartki.

5. Gotowe przepisy należy wydrukować i dostarczyć do przedszkola w terminie do dnia 15 marca 2021 roku do nauczycielek grup.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 26 marca 2021 roku. Z dostarczonych prac zostaną wybrane dwa przepisy – danie główne oraz deser i przesłane do organizatora projektu „Kulinarne Fantazje”.

7. Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.

Organizatorzy: Elżbieta Makowska, Barbara Matraszek