Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Międzyprzedszkolnym konkursie  plastycznym, poświęconym osobie Jana Pawła II, w związku z obchodami
100 rocznicy urodzin Papieża Polaka.
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3-9 lat, z terenu miasta Lublin.
Szczegóły odnośnie regulaminu i organizacji znajdują się w załącznikach.

http://www.p54.lublin.eu/konkurs-jan-pawelii/

http://www.p54.lublin.eu/dla-rodzicow-opiekunow-klauzula-informacyjna-konkursart-13-rodo/

http://www.p54.lublin.eu/oswiadczenia-rodzica-opiekuna-prawnego-uczestnika-konkursu/