Dzieci z grupy IV uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, która odbyła się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. H. Łopacińskigo w Lublinie. Dzieci dowiedziały się jak wygląda praca bibliotekarza i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu:)