Zapraszamy na konsultacje indywidualne z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie.
Pani Małgorzata Goral /psycholog/ oraz pani Bożena Rejnowska-Wawryn /pedagog/ będą pełniły dyżur w naszym przedszkolu w dniu
22 listopada 2017 roku w godz. 14:30 – 17:00

Serdecznie zapraszamy