Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach realizowanego projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2020” organizuje konkurs dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych i wychowawczych.

Celem Konkursu „Dzieciaki o przyszłości #Lublin2030” jest poznanie dziecięcej wizji miasta przyszłości – Lublin 2030. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w wybranej przez siebie technice, która będzie przedstawiała wyobrażenia na temat Lublina w 2030 roku. Szczegóły konkursu oraz regulamin znajduje się na stronie https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/dzieciaki-o-przyszlosci-lublin2030/.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie

Elżbieta Siebielec

dyrektor Przedszkola nr 54 w Lublinie